Giấc Mộng Cam

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm

Danh mục: