Tĩnh Vật Hoa Loa Kèn

Họa Sĩ: Đinh Đông
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 55cm x 65cm

Danh mục: