Tranh sơn dầu

Tình Sen II

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh sơn dầu

Tĩnh Vật Hoa Loa Kèn

Họa Sĩ: Đinh Đông
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 55cm x 65cm

Tranh sơn dầu

Giấc Mộng Cam

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh sơn dầu

Tĩnh Vật Hoa Sen

Họa Sĩ: Đinh Đông
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 55cm x 65cm

Tranh phong cảnh

Tĩnh Vật I

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh chân dung

Nàng Thu

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 75cm x 150cm

Tranh phong cảnh

Hoa Cúc

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 75cm x 150cm

Tranh chân dung

Mùa Mới I

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 75cm x 150cm

Tranh phong cảnh

Hoàng Hôn Xanh

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 130cm x 100cm

Tranh phong cảnh

Hoàng Hôn

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 130cm x 100cm

Tranh phong cảnh

Phố Hàng Cá

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 110cm x 100cm

Tranh phong cảnh

Mùa Mới II

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 120cm